Balinimo priemonė - Belyzna – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės
PASKIRTIS: Naudojama baltiems medvilniniams ir lininiams audiniams balinti ir dėmėms iš jų išimti. Valyti emaliuotus, porcelianinius, fajansinius indus, glazūruotas plyteles, kriaukles, šiukšlių kibirus.
NAUDOJIMAS: Audiniai balinimui merkiami į tirpalą -60 g (5 šaukštai) priemonės 10 litrų 40-50 C vandens. Balinamų audinių nereikia virinti. Valymui naudojama 100-150 g 1 litrui vandens ar neskiesta: priemone suvilgyta kempine užtepamas valomas paviršius, palaikomas 15-20 min. Ir po to nuplaunamas vandeniu. Valymui reikia naudoti gumines pirštines. Naudojant priemonę būtina laikytis etiketėje nurodytų reikalavimų.
SUDĖTIS: < 5% baliklio chloro pagrindu SAUGA: Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.
Įspėjimas! Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).
LAIKYMAS: Aplinkos temperatūroje. Priemonė užšąla, atšilus savybės išlieka. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės. Jam pasibaigus naudoti dvigubą kiekį.
TALPA: 1L plastikinis butelis.
Translation missing: lt-LT.general.search.loading