Dexbrite nemalonius kvapus naikinantis sanitarinių patalpų ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Dexbrite

NAUDOJIMO SRITIS:
„Dexbrite“ yra universalusis valiklis, skirtas valyti visiems vandeniui atspariems paviršiams. Veiksminga valymo priemonė, puikiai tinkama maisto pramonėje, didelėse virtuvėse ir sanitarinėse patalpose.​

YPATYBĖS:
Valiklis „Dexbrite“ patalpoms suteikia gaivaus kvapo. Valiklį galima naudoti plaunant rankomis ir mašina.

PAKUOTĖ: 
1l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Šiltu vandeniu praskieskite koncentratą. Bendras rankinis / kombinuotasis mašininis valymas: 10–30 ml 5 l vandens, priklausomai nuo užterštumo laipsnio.

SUDĖTIS:
5–15 % nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, < 5 % katijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, < 5 % fosfato, kvapioji medžiaga (d-Limonene).

Darbinio tirpalo pH 9.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Dirginanti priemonė. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugokitės, kad nepatektų į akis ir ant odos. Jei pateks į akis, praskalaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. Mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą


PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, Išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Saugokite, kad produkto nepatektų į dirvožemį, paviršinį ir gruntinį vandenį.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading