Gr-125 stiprus šarminis ploviklis suodžių, alyvos, riebalų, dervos val – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

GR-125

NAUDOJIMO SRITIS:
GR-125 veiksmingai valo metalo, betono, gumos ir plastiko paviršius nuo suodžių, alyvos, riebalų, dervos, pelėsių, rašalo ir kitų teršalų. Galima naudoti maisto pramonėje.

YPATYBĖS:
Valo alyvos ir riebalų teršalus. Tai vandenyje skiedžiamas koncentratas.

PAKUOTĖ: 
1l butelis; 5, 25 l kanistras.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Ploviklio skiedinio užpilti ant paviršiaus ir leisti jam veikti. Naudojant šepetį pagerinamas plovimo veiksmingumas. Išskalauti vandeniu. Neleisti priemonei išdžiūti ant paviršiaus! 

Skiedžiama vandeniu, priklausomai nuo valomo objekto, 25⎯200 ml/1 l.

SUDĖTIS:
< 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % fosfonatų.

Darbinio skiedinio pH: 12,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Patekus ant odos ir į akis, sukelia cheminių nudegimų. Saugotis, kad nepatektų į akis. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, reikia nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius ir plauti odą vandeniu. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines. Saugoti, kad neužšaltų.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Met. Corr. 1: H290 - Gali ésdinti metalus
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading