Grill Cleaner Gel stipri šarminė pridegimų šalinimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Grill Cleaner Gel

NAUDOJIMO SRITIS:
Orkaitėms, kepimo grotelėms, kaitintuvams, mikrobangų krosnelėms ir krosnims, taip pat keptuvėms ir nerūdijančiojo plieno indams, ugniai atspariam stiklui ir keramikai valyti.

YPATYBĖS:
Efektyviai šalina nuodegas ir degėsius. Dėmesio! Netinka lengvųjų metalų ir dažytiems paviršiams. Netinka visiems emaliuotiems paviršiams (žr. gamintojo gamyklos valymo nurodymus). Prieš naudojant valymo priemonę, negalima įkaitinti krosnių su emaliuotais paviršiais.

PAKUOTĖ: 
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Paviršius padengiamas neskiestu valikliu. Krosnis įkaitinama maždaug iki 60 °C Priemonė paliekama veikti 15 min. Ant šaltų ir ypač nešvarių paviršių valiklis paliekamas 1 min. Ištirpusį purvą nuvalyti drėgna šluoste. Kruopščiai nuplauti vandeniu.

SUDĖTIS:
natrio hidroksidas 10 %, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5 %.

Gaminio pH 14

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, kad priemonės nepatektų į akis. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Būtina apsaugoti kvėpavimo takus, jei išsiskiria garų arba aerozolio, naudoti respiratorių.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Met. Corr. 1: H290 - Gali ésdinti metalus
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading