Groffi stiprus šarminis ploviklis riebalams šalinti – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Groffi

NAUDOJIMO SRITIS:
Šarminė priemonė, skirta pagrindiniam valymui ir nešvarumams šalinti sanitarinėse ir kitose drėgnose patalpose (baseinuose, pirtyse), pagaminta augalinių ir gyvūninių riebalų pagrindu. Tinka naudoti maisto pramonėje ir didelėse virtuvėse.

YPATYBĖS:
Gaminys tinkamas naudoti valant ir rankiniu, ir mašininiu valymo būdu.

PAKUOTĖ: 
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Šepečiu arba mašina užtepti skiedinio ant paviršiaus. Palikti veikti 5⎯15 minučių. Skalauti šiltu vandeniu. Gaminys lengvai skalaujamas ir nepalieka žymių ant paviršiaus.

Sunkiai pašalinamiems nešvarumams ⎯ 10⎯40 ml 1 l šilto vandens, lengviau pašalinamiems nešvarumams ⎯ 2⎯10 ml 1 l šilto vandens.

SUDĖTIS:
5⎯15 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų, 5⎯15 % fosfatų.

Darbinio skiedinio pH: 12

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, priemonės nepatektų į akis ir būtų neįkvėpta garų. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis


PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading