K-Expert 13 Toilet Gel unitazų valymo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

K-Expert 13 Toilet Gel

NAUDOJIMO SRITIS:
Pašalinti rūdims, druskos nuosėdoms ir šlapimo akmenims iš tualetų ir pisuarų, taip pat unitazams ir pisuarams valyti.

YPATYBĖS:
Sudėtyje yra druskos rūgšties, kuri veiksmingai pašalina rūdis ir druskų nuosėdas. Gerai išlieka ant vertikalaus paviršiaus, kartu pašalina nuosėdas ir sunaikina ten gyvenančias bakterijas. Be to, sudėtyje yra biologiškai skaidžių paviršiaus medžiagų, kurios pašalina teršalus. Suteikia blizgesio paviršiams ir palieka malonų kvapą patalpoje.

PAKUOTĖ: 
0,75 l plastikinis butelis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Atidaryti butelį (paspausti dangtelio šonus ir jį atsukti). Tolygiai paskirstyti po unitazo kraštu, kad visas unitazo vidinis paviršius būtų padengtas. Palikti priemonę veikti 5⎯15 minučių, priklausomai nuo nuosėdų storio, tada nuplauti su šepečiu ir nuskalauti.

SUDĖTIS:
5⎯15 % druskos rūgšties, 5⎯15 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.

pH < 1

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Priemonė klasifikuojama kaip deginanti dėl mažos pH vertės, todėl dirbant su ja rekomenduojama naudoti nitrilo arba gumines pirštines. Saugotis, kad nepatektų ant odos ir į akis. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti priglundančius apsauginius
akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Naudoti tik sanitariniam porcelianui valyti!

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Aquatic Chronic 3: H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pavojinga vandens organizmams. Saugotis, kad chemikalo nepatektų į aplinką. Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

 

Translation missing: lt-LT.general.search.loading