K-Expert 2 Multi-Wash šarminis visų vandeniui atsparių paviršių plovik – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

K-Expert 2 Multi-Wash

NAUDOJIMO SRITIS:
Valiklis, skirtas naudoti kasdien maitinimo įstaigose, viešbučiuose, biuruose ir kt. įmonėse. Tinka visiems vandeniui atspariems paviršiams plauti.

YPATYBĖS:
Dėl ypatingos sudėties tinka valyti bet kokius vandeniui nelaidžius paviršius (dažytus, lakuotus, plytelinius, fajanso paviršius, linoleumą ir t. t.). Dėl didelio kiekio paviršiaus aktyviųjų medžiagų pašalina riebalus, suodžius ir kitus teršalus. Suteikia blizgesio nuvalytiems paviršiams ir palieka malonų kvapą patalpoje.

PAKUOTĖ: 
1l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Naudojant koncentratas praskiedžiamas šiltu vandeniu, priklausomai nuo to, kaip užteršti paviršiai. Labai nešvariems paviršiams galima naudoti neskiestą priemonę.
5 ml priemonės 1 l vandens; koncentratas gali būti naudojamas labai užterštiems paviršiams valyti.

SUDĖTIS:
5⎯15 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų, 55 % fosfatų, < 5 % DTA, kvepalai.

Darbinio skiedinio pH: 10

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Dirgina odą. Gali rimtai sudirginti akis. Nuolat naudojant, rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Saugotis, kad nepatektų į akis. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos.

ŽENKLININMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
AtsargiaiPavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading