K-Expert 5 Deswash plovimo - dezinfekavimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

K-Expert 5 Deswash plovimo - dezinfekavimo priemonė

NAUDOJIMO SRITIS:
Dezinfekuojamasis valiklis, skirtas valyti namams, pirtims, dušo patalpoms ir tualetams, taip pat tinkamas naudoti maitinimo ir kitose įstaigose, kuriose keliami griežtesni higienos reikalavimai.


YPATYBĖS:
Priemonė, skirta vienu metu ir plauti, ir dezinfekuoti Tinka valyti visiems vandeniui atspariems paviršiams (dažytiems, lakuotiems, plytelėmis klijuotiems, fajansiniams paviršiams, linoleumui ir t. t.). Pašalina nemalonius kvapus. Baktericidiškai veikia tiek gram+, tiek ir gram- bakterijas. Ištirtos bakterijos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Bacillus cereus, Candida albicans.


PAKUOTĖ:
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Naudodami praskieskite koncentratą šiltame vandenyje. Norėdami pasiekti geriausią valymo rezultatą, palikite ploviklį veikti 10 minučių. Nuskalaukite.

Skiesti - 100 ml valiklio 5 l vandens.


SUDĖTIS:
5–15 % nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, 5–15 % katijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, < 5 % EDTA, kvapioji medžiaga.

Darbinio skiedinio pH: 10,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas gali džiovinti rankų odą. Nuolat naudojant rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. Saugotis, kad nepatektų į akis. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Jei pateks į akis, skalaukite dideliu kiekiu vandens ir per 15 minučių kreipkitės į gydytoją.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Aquatic Acute 1: H400 - Labai toksiška vandens organizmams
Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis


PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima panaudoti dar kartą. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading