K-Expert 6 Calc Remover koncentruota kalkių šalinimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

K-Expert 6 Calc Remover

NAUDOJIMO SRITIS:
Rūgštinis ploviklis, skirtas šalinti nuoviras nuo virtuvės įrangos ir įrankių, indaplovių, kavos aparatų. Jei kavos aparatas naudojamas kasdien, šią priemonę reikia naudoti bent kartą per mėnesį, priklausomai nuo vandens kietumo. Tinka valyti kavos virimo aparatų daugkartinius filtrus. Taip pat gali būti naudojamas šalinti lygintuvų ir skalbimo mašinų nuoviras.

PAKUOTĖ: 
1 l plastikinis butelis, 5 l plastikinis kanistras.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Į kavos aparato vandens talpą įpilti 1 l vandens ir 100 ml ploviklio. Uždaryti dangtelį ir įjungti kavos aparatą, virinti, kol visas tirpalas išbėgs į kavai skirtą indą. Tuo pačiu tirpalu praplauti dar 2–3 kartus. Tada 2–3 kartus virinti su švariu vandeniu. Virimo indams išplauti 1 l vandens reikia naudoti 100 ml „Calc Remover“, jei yra labai daug
nuovirų – 200 ml/1 l vandens. Virinti talpą 20–30 min., išpilti tirpalą ir mechaniškai pašalinti suminkštėjusias nuoviras, išplauti. Lygintuvų valymas: 200 ml/1 l vandens. Įjungti lygintuvą, palikti tirpalą veikti 10–15 min., nuplauti. Nuovirų šalinimas skalbimo mašinoje: 1 l „Calc Remover“ 1-ai mašinai, pilnai pripildytai vandens.

SUDĖTIS:
Ortofosforo rūgštis 5–15 %, fosfanatas < 5 %

Produkto pH: 2

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Ėsdinanti priemonė! Vengti patekimo į akis; jei yra purslų pavojus, dėvėti apsauginius akinius. Mūvėti apsaugines pirštines. Patekus į akis, reikia jas 15 minučių plauti dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas lieka, kreiptis į gydytoją.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
AtsargiaiPavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno. Panaudotą ir išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading