KEX koncentruota indų plovimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Kex

NAUDOJIMO SRITIS:
Koncentruotas obuolių kvapo ploviklis indams plauti rankomis.

YPATYBĖS:
Didelis kiekis biologiškai skaidžių paviršinio aktyvumo medžiagų, kurios veiksmingai pašalina riebalus ir kitus teršalus net ir šaltame vandenyje. Suteikia blizgesio stikliniams ir virtuviniams indams. Nedžiovina rankų odos. Malonaus obuolių kvapo.

PAKUOTĖ: 
0,5 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Naudojant įpilti 0,5 ml ploviklio į 1 l vandens.

SUDĖTIS:
5⎯15 % anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % EDTA, kvepalai, konservantas (chlorometil- / metilizotiazolonas ir N- / O-formalai).

Koncentrato pH 7

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Saugotis, kad priemonės nepatektų į akis. Naudojant ilgesnį laiką, rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Patekus į akis, išskalauti dideliu kiekiu vandens.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą.

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading