Melko-AC rūgštinis ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Melko-AC

NAUDOJIMO SRITIS:
Rūgštinis ploviklis (plauti vienu rūgšties / šarmo ciklu), skirtas pieno ūkio nerūdijančiojo plieno vamzdynams plauti.​

YPATYBĖS:
Stiprus rūgštinis labai veiksmingas ploviklis nuosėdoms (pieno akmeniui) šalinti. Mažai putoja, tad ypač tinka uždarojo ciklo plovimui (CIP). Priemonė pagaminta azoto rūgšties pagrindu, veiksmingai pašalina įvairius neorganinius teršalus. ATSARGIAI: išėda geležį ir aliuminį.

PAKUOTĖ:
5, 10 ir 25 l plastikiniai kanistrai, 200 l statinės.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA:
0,5⎯8 % (50⎯80 ml / 10 l vandens).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Vamzdynai: skalauti sistemą vandeniu, įpilti 0,5⎯0,8 % plovimo skiedinio MELKO-AC 60⎯80 °C temperatūroje. Veikimo laikas ⎯ 5⎯10 minučių. Pabaigoje sistemą išskalauti švariu vandeniu. MELKO-AC naudojimo dažnumas ⎯ 1⎯2 kartai per savaitę, priklauso nuo vandens kietumo. Ploviklio skiedinio naudojimo laikas ir koncentracija priklauso nuo pradinio užteršimo laipsnio ir plovimo dažnumo.

SUDĖTIS:
> 30 % azoto rūgšties, < 5 % citrinų rūgšties, < 5 % amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų.

1 % skiedinio рН 1,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Sukelia rimtų odos nudegimų ir akių pažeidimų. Dirgina kvėpavimo takus. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Translation missing: lt-LT.general.search.loading