Multi ekologiškas visų vandeniui atsparių paviršių ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Multi

NAUDOJIMO SRITIS:
Silpnai šarminis universalusis valiklis. „Multi“ yra universalusis valiklis, skirtas valyti visiems vandeniui atspariems paviršiams ir rankomis, ir mašina. Taip pat tinka valyti sanitarines patalpa.

YPATYBĖS:
Silpnai šarminis valiklis. Valikliui „Multi“ suteiktas ES ekologinis ženklas.​

PAKUOTĖ: 
1l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
1 ml (1/4 arbatinio šaukštelio) / 1 l drungno vandens mažai užterštam paviršiui ir 6 ml (1 arbatinis šaukštelis) / 1 l drungno vandens smarkiai užterštam paviršiui. Laikytis dozavimo, esant žemai temperatūrai, siekiant sumažinti taršą, energijos ir vandens sąnaudas.

SUDĖTIS:
5⎯15 % nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, natrio benzoatas (konservantas)

Darbinio skiedinio pH 9

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali rimtai pažeisti akis. Mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie naudojami ir jei tai lengva padaryti. Toliau skalauti akis. Nedelsdami kreiptis į toksikologijos centrą arba gydytoją.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

ES Ecolabel licenzija - http://ec.europa.eu/ecat/product/en/18747/hard-surface-cleaning-pro-multi-1-l 

Translation missing: lt-LT.general.search.loading