Rosteri stiprus rūgštinis ploviklis patalpų valymui po statybinių darb – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Rosteri

NAUDOJIMO SRITIS:
„Rosteri“ – rūdžių ir nuosėdų valymo priemonė, veiksmingai šalinanti rūdis, kalkių nuosėdas, betono klijus ir betono purslus. „Rosteri“ galima naudoti plaunant panardinus (plastikiniuose induose!) ir ėsdinant betonines grindis. Rekomenduojama neutralizuoti metalinius paviršius, pavyzdžiui, priemone GR-125.

YPATYBĖS:
Netinkama naudoti dažytiems paviršiams ir paviršiams iš lengvųjų metalų. Gali pažeisti tekstilę.

PAKUOTĖ: 
5 ir 25 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Priemonė naudojama neskiesta arba skiedžiama vandeniu santykiu 1:1–1:10 (priemonė pilama į vandenį). Darbinis tirpalas ant paviršiaus gali būti užpurškiamas, užtepamas kempine, šepečiu ir pan. Paliekamas veikti; siekiant geresnio rezultato – patrinamas šepečiu. Prireikus procedūrą galima pakartoti. Gausiai nuplauti vandeniu.

SUDĖTIS:
Druskos rūgštis 15–30 %, korozijos inhibitorius.

Darbinio skiedinio pH < 1

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Gali dirginti kvėpavimo takus. Saugotis, kad nesiliestų su oda, kad priemonės nepatektų į akis. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Būtina apsaugoti kvėpavimo takus, jei išsiskiria garų arba aerozolio, naudoti respiratoių.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Met. Corr. 1: H290 - Gali ésdinti metalus
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading