San Gel stiprus sanitarinių patalpų ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

San Gel

NAUDOJIMO SRITIS:
Koncentratas efektyviai šalina kalkių nuosėdas, o praskiestas „San Gel” tinka kasdien valyti drėgnas patalpas.

YPATYBĖS:
Standartiškai koncentratas yra naudojamas:
Šalinti cemento ir kalkių pėdsakus, taip pat klijų arba siūlių užpildų
likučius nuo keraminių plytelių paviršiaus. Statybvietėse šalinti nuo statybinių medžiagų susikaupusius nešvarumus, pavyzdžiui, nuo keraminių plytelių, vonių, nerūdijančiojo plieno gaminių. Praskiestas „San Gel“ tinka šalinti nedideles druskų nuosėdas, riebalų ir muilo nuosėdas. „San Gel“ priemonės pagrindas yra organinė rūgštis, tačiau pagal poveikį į nešvarumus, ji veikia panašiai kaip ir druskos rūgštis. „San Gel“ nepažeidžia keraminių plytelių siūlių. Išvalyti paviršiai lieka blizgūs. Naudojant šią priemonę pailgėja paviršiaus plovimo intervalas, kadangi atsiranda purvo atstūmimo efektas. DRAUDŽIAMA „San Gel“ koncentratu valyti marmurą, kalkakmenį, keramines plyteles su rūgštims neatsparia glazūra.

PAKUOTĖ: 
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Nuosėdų šalinimas: akytus paviršius sudrėkinti vandeniu, paviršių apdoroti koncentratu, palikti veikti 2–5 min. Paviršių nuvalyti šepečiu, kruopščiai nuplauti.

Kasdienis valymas: priklausomai nuo paviršiaus užteršimo laipsnio
2–10 ml 1 litrui vandens, jei reikia – nuplauti.

SUDĖTIS:
Aminosulfoninė rūgštis 5–15 %, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, kvapiosios medžiagos, dažiklis

pH < 1
Paruoštų tirpalų pH:    2 ml/1 l vandens – pH 6
                                    6 ml/1 l vandens – pH 3
                                    10 ml/1 l vandens – pH 2,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas gali sukelti rimtus akių pažeidimus ir odos sudirginimą. Saugotis, kad nepatektų į akis. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu ir muilu. Mūvėti apsaugines pirštines.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Aquatic Chronic 3: H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką. Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading