Sansil kasdieninis sanitarinių patalpų ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Sansil

NAUDOJIMO SRITIS:
Tinka kasdien valyti vandeniui nelaidžius paviršius drėgnose patalpose (tualetuose, dušuose, baseinuose, saunose ir t. t.). Dėmesio! Negalima naudoti ant marmurinių ir pažeistų emaliuotų paviršių.

YPATYBĖS:
Puikiai šalina riebalų ir muilo nuosėdas nuo koklinių ir porceliano paviršių. Naudojant reguliariai, apsaugo nuo kalkių nuosėdų ir šlapimo akmenų susidarymo.

PAKUOTĖ: 
1l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Kasdienis bendras valymas: priklausomai nuo užterštumo laipsnio: 2–10 ml 1 l vėsaus vandens (0,2–1 %), nuplauti nereikia. Unitazai ir kitos probleminės vietos: tepti koncentratą tiesiai ant paviršiaus, palikti veikti 2–10 minutes, nuplauti.​

SUDĖTIS:
Organinės ir neorganinės rūgštys 5–15 %, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5 %, dažiklis ir kvapiosios medžiagos.

pH 1
Darbinio skiedinio pH 4–5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali dirginti rankų odą, rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Atsargiai

Pavojingumo frazės:
Aquatic Chronic 3: H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką. Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading