Step Market universalus stiprus šarminis ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Step Market

NAUDOJIMO SRITIS:
Skirtas pašalinti riebalus ir nuvalyti įsisenėjusius teršalus nuo akmens, plastiko, metalo, dažytų ir lakuotų paviršių. Tinka plauti ir rankomis, ir plovimo mašina.

YPATYBĖS:
Šarminis ploviklis, skirtas pašalinti riebalams, alyvai ir dervai bei smulkiagrūdžiams nešvarumams (dulkėms ir t. t.) nuo visų paviršių, kurie atsparūs vandeniui ir šarmui. Priemonė netinka valyti linoleumui ir vaškuotoms grindims.

PAKUOTĖ: 
5 l plastikiniai kanistrai, 200 l statinės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Mašininiam plovimui darbinio skiedinio koncentracija yra 15⎯50 ml 5 l šalto vandens, priklausomai nuo to, kaip užteršta. Esant įsisenėjusiems teršalams, palikti skiedinį tam tikrą laiką, kad paveiktų paviršių. Prireikus nuskalauti.

Plovimui rankiniu būdu - 3⎯10 ml priemonės skiest į  1 l vandens.

SUDĖTIS:
< 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % izopropanolio.

Darbinio skiedinio pH: 9,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali rimtai sudirginti akis. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti apsauginius akinius. Dėvėti apsaugines pirštines. Patekus į akis, jas reikia 15 minučių skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
AtsargiaiPavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading