Step Uniwash Lilac alyvų kvapo neutralus grindų ir kitų vandeniui atsp – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Step Uniwash Lilac (alyvų kvapo)

NAUDOJIMO SRITIS:
Aromatizuojanti alyvų kvapo plovimo priemonė skirta laku arba alyva apdoroto parketo, laminato, PVC grindų dangos priežiūrai, taip pat tinka valyti plytelių ir akmens grindis. Dėl savo neutralios sudėties tinka valyti vašku padengtas grindis. Galima plauti ir kitus vandeniui nepralaidžius paviršius.

YPATYBĖS:
Mažai putojantis ploviklis, skirtas visų vandeniui atsparių paviršių plovimui rankiniu ir automatiniu būdu. Neutralus produktas, pasižymi antistatinėmis savybėmis, nepažeidžia dažytų ir vaškuotų paviršių, linoleumo. Suteikia paviršiams spindinčio blizgesio, ant paviršiaus lieka purvą atstumiantis apsauginis sluoksnis.

PAKUOTĖ: 
1l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Iš anksto siurbliu reikia išsiurbti matomus nešvarumus. Išplauti grindis drėgna šluoste, vengiant per didelio vandens kiekio. Alyva apdorotą parketą reikia plauti skiediniu sudrėkintu ir STIPRIAI IŠGRĘŽTU grindų skuduru. Alyva apdorotas paviršius neturi sušlapti. Skiesti 0,6–6 ml priemonės į 1 l šilto vandens.

SUDĖTIS:
5⎯15 % nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, < 5 % glikolių, kvapioji medžiaga, konservantas (chlorometil- / metilizotiazolonas ir N-/O-formalai).

Koncentrato pH 7–8

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Saugotis, kad priemonės nepatektų į akis. Naudojant ilgesnį laiką, rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. Patekus į akis, išskalauti dideliu kiekiu vandens.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Atsargiai

Pavojingumo frazės:

Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą


PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading