Windows koncentruotas stiklinių paviršių ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Windows

Koncentruotas stiklinių paviršių ploviklis

NAUDOJIMO SRITIS:
Valiklis „Windows“ veiksmingai valo langų ir durų stiklus, veidrodžius, emaliuotus ir kitus lygius paviršius. Puikiai tinka plauti indams.

YPATYBĖS:
Pašalina riebalų dėmes ir pirštų atspaudus. Nuvalytam paviršiui suteikia blizgesio.

PAKUOTĖ: 
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai buteliai.

PLOVIMO TIRPALO KONCENTRACIJA:
Mažai užterštiems paviršiams: 10 ml 5 l vandens.
Stipriai užterštiems paviršiams: 20–40 ml 5 l šilto vandens.
Indams plauti: 2–5 ml 5 l vandens.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Užpurkškite tiesiai ant valomo paviršiaus, tada nuvalykite ir nusausinkite paviršių. Rekomenduojame naudoti nepluoštinę šluostę.

SUDĖTIS:
15–30 % nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, 15–30 % anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, konservantas (1,2- benzisotiazolin-3-on), kvapioji medžiaga.

Darbinio tirpalo pH 7–8.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Dirgina odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir dėvėkite akių / veido apsaugos priemones. Jei pateks į akis, 15 minučių skalaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.

Ženklinimo elementai
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga

Pavojingumo frazės:
Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, Išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Saugokite, kad produkto nepatektų į dirvožemį, paviršinį ir gruntinį vandenį.​
Translation missing: lt-LT.general.search.loading